home   
Over boek en schrijver
reacties lezers
reacties bn-ersagenda
Kopen
Contact


 

Waarom zijn wij anders

‘Ik beveel dit boek van harte aan! Ieder mens wordt er een beetje multicultureel van.’ Gerda Havertong, actrice, zangeres en theatermaker

‘In dit boek verschaft de auteur de lezer inzicht in cultuurverschillen die een rol spelen in het dagelijks leven. Sarah Lanier toont zich een wijze gids op het pad van de crossculturele communicatie.’ Jan Pronk was o.m. minister voor Ontwikkelingssamenwerking, adjunct-secretaris-generaal UNCTAD, bijzonder VN-gezant voor Soedan, en is voorzitter Interkerkelijk Vredesberaad en hoogleraar aan het Institute of Social Studies

‘Vanuit mijn internationale loopbaan vind ik de tweedeling, de voorbeelden en de praktische tips herkenbaar en zeer waardevol.’ Herman Wijffels, Voorzitter Worldconnectors, oud-topman Rabobank en Wereldbank

‘Boeiend, erg herkenbaar en een bevestiging van mijn visie op culturen en integratie. Ik ben erg enthousiast over dit boekje.’
Cynthia Ortega-Martijn, lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie

'Sarah heeft een fantastisch boekje geschreven, vol met rijke voorbeelden en prachtige ervaringen. Ik ben er zeer van gecharmeerd!' David Pinto, hoogleraar en directeur Intercultureel Instituut

'Dit boekje fungeert als een spiegel. Het confronteert ieder met de eigen cultuur en opent de ogen voor verschillen met anderen, voor dialoog en het willen leren van elkaar. Ik hoop dat het veel mensen zal brengen van onbewust onbekwaam via bewust onbekwaam naar bekwaam in het omgaan met andere culturen.' Mavis Carrilho, partner en senior consultant bij Galan en de Voigt organisatieontwikkeling en diversiteit

‘De vele voorbeelden maken het boek praktisch, toegankelijk en prettig leesbaar.’ Elli de Rijk, Trainer cross-culturele communicatie, Beyond Culture

‘Goed dat Waarom zij wij anders? nu in het Nederlands beschikbaar is. Iedereen die het leest zal er door geholpen worden om andere culturen beter te begrijpen. Binnen OM weten we dat wederzijds begrip belangrijk is om soepel samen te kunnen werken. Sarah Lanier heeft de essentie heel helder opgeschreven. Wij gaan het boekje zeker gebruiken.’ Robert-Jan Sterk Directeur Operatie Mobilisatie Nederland

‘Wij zijn een internationale organisatie met mensen uit alle windstreken, werkzaam in bijna alle landen van de wereld. We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om een goed begrip van cultuurverschillen te hebben. Dit boekje geeft inzicht en is praktisch. Wij gebruiken het volop in onze scholen en teams, wereldwijd. Geweldig dat er nu een Nederlandse editie is. Ik ken Sarah Lanier, ze heeft recht van spreken op dit gebied door decennia aan ervaring over de hele wereld.’ Dick Brouwer Nationaal leider Jeugd met een Opdracht Nederland

'Ik ben positief over de inhoud van Waarom zijn wij anders?. Een prettig leesbaar boek, luchtig, met aardige anekdotes.' Lianne Damen Voormalig uitgever Koninklijk Instituut voor de Tropen

 
©  Copyright 2012 Uitgeverij Ethnos


Waarom zijn wij anders?